Klubnyheder

TRÆNERE 2020

18. maj 2020, 20.42

Kære medlemmer,


Det er med største fornøjelse, at kunne præsentere størstedelen af den kommende sæsons nye trænerkabale.

I forbindelse med den nye sæson, lanceres også et nyt trænerkoncept, hvor trænerne på tværs knyttes mere sammen for at sikre en klar og tydelig kobling til klubbens styredokument, ” Det blå spor”. Den nye trænerstruktur opbygges på følgende måde.

Én sportschef, Flemming Green for hele ungdomsklubben fra U7 til 1 div. Hans primære opgave bliver, at kvalitetssikre at alle træninger understøtter klubbens ambitioner beskrevet i det blå spor. Han bliver den overordnet ansvarlig for alle trænere og alt hvad der foregår på isen.

Dernæst, er der udpeget nogle cheftrænere på holdene.

U7 & U9 forsætter på traditionel vis som man kender det fra de forrige år.

Fra U11 og op, påbegyndes den nye struktur, hvor der bygges bro over relaterede årgange. Dette for at sikre samhørigheden og at alle spillere opbygges og forberedes på hvad der følger året efter.

U11 & U13, får en fælles cheftræner, Thomas B. Johansen.

U15 & U17, - Kandidat, yet to announced.

U20 & 1 DIV, Göran Karlstrøm.

Ovenstående personer, har ansvaret for årgangens træning, trivsel og udvikling. Under disse cheftrænere, er navngivet både trænere og ass. Trænere, der skal bistå at træningen forløber og eksekveres optimalt. På samme vis, vil også holdlederposterne blive offentligt i anden runde sammen med de endnu uafklarede trænerpladser.

Med et nyt koncept, betyder det også at vi siger på gensyn til nogle af de tidligere trænere. Disse personer har dedikeret deres tid og engagement til klubben og det er vi dem dybt taknemmelige for. Et stort og varmt tak for jeres indsats skal lyde fra hele klubben for de forgangne sæsoner.

Har du spørgsmål til dette inden sæsonstart, er du meget velkommen til at kontakte enten Flemming Green eller Rene Boye fra bestyrelsen.

Sommertræning? Endelig er det lige på trapperne at vi starter op. Er vi heldige, bliver de første hold indbudt i slutningen af denne uge. Sommertræningen vil primært blive varetaget af de respektive cheftrænere.

Slutteligt er der blot, at ønske vores nye trænerstab rigtig hjertelig velkommen og vi glæder os til at se jer alle snarest til sommertræning. Husk i den forbindelse at forsætte jeres hjemmetræning med det program der tidligere er sendt ud.

Nedenstående ses de poster som er besat for den nye sæson.

Sportschef RIK Sportschef - Flemming Green

U7 U7 cheftræner - Camilla Herlet U7 assistenttræner - Josefine Quaade U7 assistenttræner - Peter Hasselbalch

U9 U9 cheftræner - Casper Herlet U9 assistenttræner - Nicolai Clausen U9 assistenttræner - Benjamin Aust U9 assistenttræner - Jesper Kjær

U11 U11 cheftræner - Thomas Bigum Johansen U11 Træner - Rasmus Hammer U11 assistenttræner - Nick Madsby U11 assistenttræner - Kim Andreasen U11 assistenttræner - Peter Magnus U11 assistenttræner - Søren Kjær

Boblerholdet Træner - Jesper Christensen Assistenttræner - TBA

U13 U13 cheftræner - Thomas Bigum Johansen U13 assistenttræner - Kim Boldt U13 assistenttræner - TBA U13 ressourcetræner - Flemming Green

U15 U15 cheftræner - TBA U15 assistenttræner - Morten Green U15 assistenttræner – Søren Grandal U15 assistenttræner - TBA U15 ressourcetræner - Flemming Green

U17 U17 cheftræner - TBA U17 træner - Alexander Budtz-Olsen U17 assistenttræner - Brian Uldahl U17 assistenttræner - Anders Jensen U17 ressourcetræner - Flemming Green

1. div. og U20 1. div,/U20 cheftræner - Göran Karlstrøm 1. div./U20 assistenttræner - TBA


Mange venlige hilsner

RIK bestyrelse.