Bestyrelses Referater

Referater 2021

RIK Agenda og referat 15-02-2021.docx


RIK Agenda og referat  16-03-2021.docx


RIK Agenda og referat  05-03-2021.docx


Bemærk at bestyrelsen  pr. 01.04.2021 har besluttet at udsende løbende nyhedsbreve til klubbens medlemmer istedet for at uploade referater efter endt bestyrelsesmøder. Der vil forsat blive ført interne referater til hvert møde men bestyrelsen vurderer at et nyhedsbrevformat er langt mere informativt end referater uden forklarende kontekst.  Dernæst kan det også være vanskeligt at skærme mod personfølsomme oplysninger ved offentliggørelse af referater.